Συλλογές
Τίτλος Aggregate and distributional implications of fiscal consolidation in general equilibrium
Εναλλακτικός τίτλος Συνολικές και διανεμητικές επιδράσεις της δημοσιονομικής εξυγίανσης σε περιβάλλον γενικής ισορροπίας
Δημιουργός Roumpanis, Eleftherios Theodoros, Ρουμπάνης, Ελευθέριος Θεόδωρος
Συντελεστής Σακελλάρης, Πλούταρχος
Βασιλάτος, Ευάγγελος
Τζαβαλής, Ηλίας
Οικονομίδης, Γεώργιος
Κωνσταντίνου, Παναγιώτης
Διοικητόπουλος, Ευάγγελος
Athens University of Economics and Business, Department of Economics
Φιλιππόπουλος, Απόστολος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 220 p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7192
Περίληψη This thesis is about the aggregate and distributional implications of fiscal consolidation in New Keynesian D(S)GE models. The thesis studies how these implications depend on the specific fiscal policy instrument used for debt consolidation. Chapter 2 presents a closed-economy New Keynesian D(S)GE model. Chapter 3 extends the model of Chapter 2 to set up a New Keynesian model of a small open economy within a monetary union facing sovereign interest rate premia. Finally, Chapter 4 builds a New Keynesian D(S)GE model consisting of two heterogeneous countries participating in a monetary union.
Αυτή η διατριβή πραγματεύεται τις επιδράσεις της δημοσιονομικής εξυγίανσης στην οικονομία ως σύνολο και, κυρίως, στην διανομή των εισοδημάτων μέσω κάποιων Νέο-Kεϋνσιανών Δυναμικών (Στοχαστικών) μοντέλων Γενικής Ισορροπίας. Πιο συγκεκριμένα, μελετά πως αυτές οι επιδράσεις εξαρτώνται από το συγκεκριμένο εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής το οποίο χρησιμοποιείται ανά περίπτωση για την εξομάλυνση του χρέους. Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται ένα Νέο-Kεϋνσιανό Δυναμικό (Στοχαστικό) μοντέλο Γενικής Ισορροπίας για μια κλειστή οικονομία. Στο Κεφάλαιο 3 επεκτείνεται το μοντέλο του Κεφαλαίου 2, και στήνεται ένα Νέο-Kεϋνσιανό Δυναμικό (Στοχαστικό) μοντέλο Γενικής Ισορροπίας για μια μικρή ανοιχτή οικονομία που βρίσκεται εντός μιας νομισματικής ένωσης και της οποίας τα κρατικά επιτόκια δανεισμού επιβαρύνονται με ασφάλιστρα κινδύνου. Τέλος, στο Κεφάλαιο 4 στήνεται ένα Νέο-Kεϋνσιανό Δυναμικό (Στοχαστικό) μοντέλο Γενικής Ισορροπίας το οποίο αποτελείται από δύο ετερογενείς χώρες που συμμετέχουν σε μια νομισματική ένωση.
Λέξη κλειδί Debt consolidation
Distributional implications
Δημοσιονομική πολιτική
Εξυγίανση χρέους
Διανεμητικές επιδράσεις
Fiscal policy
Διαθέσιμο από 2019-07-31 01:02:30
Ημερομηνία έκδοσης 2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-07-31 01:02:30
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/