Συλλογές
Τίτλος Αξιολόγηση ποιότητας λογισμικού με γνώμονα την επιχειρηματική αξία
Δημιουργός Δημοσχάκης, Λουλούδης
Συντελεστής Καρδαράς, Δημήτριος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 99σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η σχέση μεταξύ της ποιότητας ενός προϊόντος ανάπτυξης λογισμικού και της εταιρίας (οργανισμού) που είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του εν λόγω προϊόντος είναι πολυδιάστατη. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως την επιχειρηματική στρατηγική και επιχειρηματική δομή της εταιρίας, το διαθέσιμο ταλέντο και τους πόρους που απαιτούνται για την παραγωγή του προϊόντος. Εξαρτάται επίσης από το συνδυασμό των δραστηριοτήτων που επιλέγονται για να επιτευχθεί η επιθυμητή ποιότητα προϊόντος. Η καλύτερη ποιότητα του λογισμικού, η αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται και η ικανοποίηση του πελάτη με βάση τις απαιτήσεις του, αυξάνουν την επιχειρηματική αξία της εταιρίας, προσδίδοντας κύρος, φήμη, σιγουριά και αυτοπεποίθηση για το τελικό προϊόν, κάνουν εύκολα προβλέψιμους τους κύκλους διάθεσης προϊόντος και προστατεύουν την εταιρία από νομικές ευθύνες. Η διερεύνηση μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικού από την οπτική γωνία της ποιότητας, παραμένει ένα ανοιχτό ερευνητικό θέμα. Η παρούσα εργασία, έχει ως σκοπό να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του λογισμικού, λαμβάνοντας υπόψη, όχι μόνο τεχνολογικούς παράγοντες, αλλά και παράγοντες που έχουν σχέση με τη επιχειρηματική αξία και την ποιότητα των υπηρεσιών. Στη συνέχεια, ο ερευνητικός στόχος της εργασίας, εστιάζει στη σύγκριση δύο δημοφιλών μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικού, τη μεθοδολογία καταρράκτη (Waterfall) και την ευέλικτη μεθοδολογία (Agile), ως προς τα κριτήρια ποιότητας και συμπεραίνει σχετικά με τη σημασία / επίπτωση που έχει η υιοθέτησή τους στην αξία και την ποιότητα του παραγόμενου λογισμικού. Μέσα από ένα ερωτηματολόγιο, με ευρύ φάσμα ερωτήσεων, που καλύπτει όλα τα παραπάνω θέματα, προσπαθεί να εκμαιεύσει ασφαλή συμπεράσματα για χρήση από την ίδια την εταιρία, προς αξιολόγηση και υιοθέτηση των συμπερασμάτων ή οποιονδήποτε άλλο ενδιαφερόμενο που ασχολείται με την ανάπτυξη λογισμικού και τον ενδιαφέρει η ποιότητα του προϊόντος που παράγει. Κατόπιν έρευνας στη σχετική βιβλιογραφία, παρατηρήθηκε πως έχει υλοποιηθεί μια πληθώρα ερευνών που καλύπτουν διάφορες πτυχές της διασφάλισης ποιότητας λογισμικού, των μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικού, και της σύγκρισης παραδοσιακών με νέων ευέλικτων μεθοδολογιών. Έχουν καταγραφεί τα χαρακτηριστικά των παραδοσιακών και των ευέλικτων μεθοδολογιών, τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία τους, καθώς και οι προκλήσεις που υπάρχουν στην υιοθέτησή τους από τις εταιρίες. Έχουν ερευνηθεί θέματα που αφορούν τη διαχείριση της ποιότητας, τη σχέση μεταξύ κύκλου ζωής έργων ανάπτυξης λογισμικού, διασφάλισης ποιότητας και ευέλικτων μεθοδολογιών. Επίσης έχουν εξεταστεί υβριδικές προσεγγίσεις μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικού με σκοπό την καλύτερη παραγόμενη ποιότητα και τη γενικότερη διασφάλιση της ποιότητας λογισμικού. Τέλος, το θέμα της ποιότητας λογισμικού με τη χρήση ευέλικτων μεθοδολογιών, έχει κι αυτό εξεταστεί και αναλυθεί στη σχετική βιβλιογραφία. Δεν βρέθηκαν αναφορές για έρευνες που να εξετάζουν τη διασφάλιση της ποιότητας λογισμικού, από επιχειρηματικής πλευράς, δηλαδή με βάση την επιχειρηματική αξία που έχει η έννοια της διασφάλισης ποιότητας του λογισμικού.
Λέξη κλειδί Μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού
Διασφάλιση ποιότητας λογισμικού
Επιχειρηματική αξία
Capability Maturity Model (CMM)
Software quality assurance
Software development models
Ημερομηνία 30-12-2015
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/