Συλλογές
Τίτλος Διερεύνηση του ρόλου των Μαρκών ως «Πρεσβευτές» κοινωνικής αλλαγής
Δημιουργός Σπυρογιώτης, Παναγιώτης
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ρηγοπούλου, Ειρήνη
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 125σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα εργασία βασίζεται στον ισχυρό ρόλο επιρροής που ασκούν οι Μάρκες σε σημαντικά κοινά καταναλωτών και ενδιαφερομένων ευρύτερα και διερευνά την πρόθεση αυτών, στο να ακολουθήσουν τις αγαπημένες τους μάρκες σε δράσεις κοινωνικής αλλαγής, με σκοπό να γίνουν οι μάρκες πρεσβευτές της αλλαγής. Τέλος διερευνά τα αποτελέσματα των δράσεων στους συμμετέχοντες, στην μάρκα και στην κοινωνία γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα μέσα από την έρευνα μελετώνται: 1. Η πρόθεση των ενδιαφερόμενων να ακολουθήσουν τις αγαπημένες τους μάρκες σε δράσεις κοινωνικής αλλαγής και τους λογούς που τους ωθούν ή θα τους ωθήσουν στην συμμετοχή. 2. Τα χαρακτηριστικά των ενδιαφερόμενων που συμμετέχουν σε δράσεις κοινωνικής αλλαγής. 3. Τα αποτελέσματα των δράσεων κοινωνικής αλλαγής στην οικονομική απόδοση της μάρκας και στην κοινωνία ευρύτερα. Για τις ανάγκες της εργασίας διεξήχθη ποιοτική ερευνά, για την επίτευξη των στόχων αλλά και την διερεύνηση των υποθέσεων και χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου μέσω του διαδικτύου. Είχε προηγηθεί δευτερογενής και ποιοτική ερευνά, μέσω πρόσφατής αρθρογραφίας, για την επισκόπηση της θεματικής περιοχής που διερευνήθηκε, όπως επίσης για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου που χρησιμοποιήθηκε. Τα βασικότερα συμπεράσματα της ερευνάς είναι ότι: 1. H ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε δράσεις, εξαρτάται από την αγάπη στην μάρκα, την εμπιστοσύνη στην μάρκα, από τις σχέσεις με την μάρκα και τις φυλετικές συμπεριφορές. 2. Η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε δράσεις επηρεάζει την αφοσίωσης τους στην μάρκα και την θετική από στόμα σε στόμα επικοινωνία. 3. Η ενεργή συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε δράσεις έχει θετικό αντίκτυπο στους συμμετέχοντες, στην μάρκα και στην κοινωνία.
Λέξη κλειδί Positive WΟM
CSR
Brand loyalty
Brand tribe, community
Brand relationship
Brand love
Brand trust
Active participation
Θεωρία των ενδιαφερόμενων
Μάρκα
Ενεργή συμμετοχή
Αγάπη στην μάρκα
Εμπιστοσύνη στην μάρκα
Σχέσεις με την μάρκα
Κοινότητες μάρκων
Αφοσίωση στην μάρκα
Θετική από στόμα σε στόμα επικοινωνία
Εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα
Brand
Stakeholder theory
Ημερομηνία 30-11-2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/