Συλλογές
Τίτλος Investigating the role of brand experience in developing effective sensory marketing strategies
Δημιουργός Μανδύλη, Κυριακή
Συντελεστής Σιώμκος, Γεώργιος
Τύπος Text
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6982
Περίληψη Investigating the role of brand experience in developing effective sensory marketing strategies.
Η διερεύνηση του ρόλου της brand experience στη διαμόρφωση αποτελεσματικών sensory marketing στρατηγικών.
Λέξη κλειδί Attitude toward luxurious products
Brand experience
Sensory marketing
Διαθέσιμο από 2024-05-01 19:37:33
Ημερομηνία έκδοσης 04/03/2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-04-03 19:37:33
Δικαιώματα χρήσης Closed access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/