Συλλογές
Τίτλος Αγελαία συμπεριφορά επενδυτών στις χρηματιστηριακές αγορές
Δημιουργός Κωστάκη, Παναγιώτα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Καβουσανός, Εμμανουήλ
Γεωργούτσος, Δημήτριος
Σπύρου, Σπυρίδων
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 54 σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6904
Περίληψη The purpose of this thesis is to examine whether the phenomenon of herding in the money and capital markets affects and disrupts the efficient market theorem.
Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει το πώς η αγελαία συμπεριφορά των επενδυτών μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσματικότητα της αγοράς καθώς και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές.
Λέξη κλειδί Money and capital markets
Equities
Αγελαία συμπεριφορά
Επενδυτής
Χρηματιστηριακές αγορές
Μετοχές
Herding behaviour
Investors
Διαθέσιμο από 2019-02-19 00:13:14
Ημερομηνία έκδοσης 2019
Ημερομηνία κατάθεσης 2019-02-19 00:13:14
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/