Συλλογές
Τίτλος Real options και CVAR: εμπειρική εφαρμογή στην αγορά ενέργειας
Δημιουργός Γιαννημάρας, Αθανάσιος-Δημήτριος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τοπάλογλου, Νικόλαος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 71σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6723
Περίληψη Στην συγκεκριμένη εργασία αναπτύσσουμε ένα θεωρητικό μοντέλο που προσομοιάζει την λειτουργία μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και που ενσωματώνει την αξία της επιχειρησιακής ευελιξίας στην συνολική αξία της επιχείρησης. Η αξία της επιχειρησιακής ευελιξίας αντικατοπτρίζεται με την ενσωμάτωση στο μοντέλο, των Real Options που έχει στην διάθεση της η εταιρεία. Προχωράμε στην τιμολόγηση των διάφορων Real Options καθώς και των currency options που χρησιμοποιούνται για την αντιστάθμιση του συναλλακτικού κινδύνου που προκύπτει από τις εξαγωγές τις επιχείρησης. Επίσης χρησιμοποιώντας ως αντικειμενική συνάρτηση στην διαδικασία αριστοποίησης το CVaR μέτρο του κινδύνου, στις αποδόσεις της εταιρείας, παρατηρούμε ότι η ενσωμάτωση των options (Real και currency) μειώνουν το “downside risk” και εισάγουν ΄”positive skewness” σε σχέση με την περίπτωση της μη ευελιξίας. Τέλος με την βοήθεια της μεθόδου “Backtesting” συγκρίνουμε την πορεία των Γεωμετρικών αποδόσεων, των δυο περιπτώσεων (ύπαρξη επιχειρησιακής ευελιξίας ή μη) με το πέρασμα του χρόνου.
Λέξη κλειδί Μέθοδος των εμπράγματων δικαιωμάτων
Real Options
Αγορά ενέργειας
Conditional Value-at-Risk (CvaR)
Επιχειρηματική ευελιξία
Ημερομηνία 28-02-2008
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/