Συλλογές
Τίτλος Εγγραφές ακροατών
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 566.6 KB
σ. 183-184
Γλώσσα ελληνική
Κάλυψη 1979-1980
Ημερομηνία έκδοσης [1980]
Πηγή Διοικητική επετηρίδα 1979-1980
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών