Συλλογές
Τίτλος Δοκίμια για το ρόλο του ανθρωπίνου κεφαλαίου και της δημοσιονομικής πολιτικής στην οικονομική μεγέθυνση
Εναλλακτικός τίτλος Essays on the role of human capital and fiscal policy in economic growth
Δημιουργός Μπένος, Νίκος
Συντελεστής Φιλιππόπουλος, Απόστολος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 226σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Αυτή η διατριβή περικλείει τρία κομμάτια της βιβλιογραφίας στα μακροικοκονομικά. Το πρώτο εξετάζει το ρόλο του ανθρωπίνου κεφαλαίου ως κινητήριας δύναμης της μεγέθυνσης. Το δεύτερο σκέλος της βιβλιογραφίας αφορά στις ατέλειες της αγοράς concerns (market imperfections), που δίνουν το σκεπτικό για παρέμβαση της πολιτικής, και ατέλειες της διαδικασίας άσκησης οικονομικής πολιτικής. Τέλος, το τρίτο μέρος της βιβλιογραφίας, που σχετίζεται με τη διατριβή εξετάζει τη σχέση δημοσιονομικής πολιτικής και οικονομικής μεγέθυνσης.
Λέξη κλειδί Δημοσιονομική πολιτική
Οικονομική μεγέθυνση
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Economic growth
Fiscal policy
Human capital
Ημερομηνία 15-10-2003
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/