Συλλογές
Τίτλος Reserving methods in non life insurance
Δημιουργός Μπαρκούζος, Σπυρίδων
Συντελεστής Ζυμπίδης, Αλέξανδρος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 69σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η ανάλυση που περιλαμβάνεται στην εργασία αφορά μεθόδους αποθεματοποίησης για τις ασφαλιστικές εταιρίες οι οποίες στο κύκλο εργασιών τους περιλαμβάνουν γενικούς κλάδους (Non Life Insurance). Σκοπός της εργασίας είναι μέσα από τις διάφορες μεθόδους αποθεματοποίησης να βρεθεί αυτή η οποία θεωρείται πιο “ακριβής” στις μελλοντικές προβλέψεις των ζημιών που θα επέλθουν μελλοντικά. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε η κλασική μέθοδος αποθεματοποίησης των “τριγώνων” γνωστή ως Chain-Ladder Method. Η οποία σε γενικές γραμμές χρησιμοποιεί την “πληροφορία” η οποία πηγάζει από το παρελθόν και την αποτυπώνει στο μέλλον. Κατόπιν χρησιμοποιήθηκαν κάποιες άλλες ντετερμινιστικές μέθοδοι όπως Bornhuetter-Ferguson, Cape Code και κάποιες επιπλέον οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στην συνέχεια. Τέλος η επικείμενη εφαρμογή του Solvency II, μέσω του οποίου είναι απαραίτητη η εκτίμηση της αβεβαιότητας των προβλέψεων (uncertainty), ήταν ο λόγος ο οποίος μας ώθησε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία και να εφαρμόσουμε κάποιες στοχαστικές μεθόδους αποθεματοποίησης.
Λέξη κλειδί Αποθεματοποίηση
Ασφαλιστικές εταιρείες
Πρόβλεψη ζημιών
Non life insurance
Solvency II
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/