Συλλογές
Τίτλος Tools and methods for large scale empirical software engineering research
Εναλλακτικός τίτλος Εργαλεία και τεχνικές για μεγάλης κλίμακας εμπειρικές έρευνες στην τεχνολογία λογισμικού
Δημιουργός Gousios, Georgios I., Γούσιος, Γεώργιος Ι.
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology
Spinellis, Diomidis
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 166p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6643
Περίληψη In this thesis, we investigate novel ways to integrate process and product data fromvarious oss repositories in an effort to build an open Software Engineering ResearchPlatform (serp) consisting of both software tools and shared data. We base our workon sqo-oss, a tool designed to perform software quality analysis. We analyse the designof the raw data and metadata storage formats and as part of its implementation,we develop novel solutions to the problems of: (i) representing distributed and centralisedsource configuration management data in relational format (ii) identifying andresolving developer identities across data sources, and (iii) efficiently representing anddistributing processing workload towards fully exploiting the available hardware
Λέξη κλειδί Metric tools
Data
Software engineering
Δημιουργήθηκε 30-9-2009
Διαθέσιμο από 2018-12-31 15:35:25
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/