Συλλογές
Τίτλος Προσέγγιση συνολικής οικονομικής αποτίμησης υπηρεσιών οικοσυστήματος: Εφαρμογή μεθόδου μεταφοράς οφέλους
Δημιουργός Τόμα, Μιγκένα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Κουντούρη, Φοίβη
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 70 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η σημαντική υποβάθμιση που έχει υποστεί το περιβάλλον από την ανθρώπινη χρήση είναιι πλέον γεγονός. Οι περιβαλλοντικοί πόροι και οι υπηρεσίες αποτελούν βασικούς πυλώνες της κοινωνικής και της οικονομικής ανάπτυξης των κοινωνιών και δυστυχώς δεν εκτιμούνται ως ανάλογοι. Πολλοί επιστήμονες από διαφορετικούς χώρους προσπαθούν να στρέψουν τον άνθρωπο σε μια πιο ορθολογική διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων μέσω της συνειδιτοποίησης πως αυτοί δεν είναι ανεξάντλητοι.
Λέξη κλειδί Περιβαλλοντικοί Πόροι
Διαχείρηση Υδάτινων Πόρων
Υπηρεσίες Οικοσυστήματος
Μέθοδος Μεταφοράς Οφέλους
Ημερομηνία έκδοσης 22-01-2016
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/