Συλλογές
Τίτλος Εγγραφή - φοίτησις - εξετάσεις
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 6.145.3 KB
σ. 158-180
Γλώσσα ελληνική
Κάλυψη 1972-1973
Ημερομηνία έκδοσης [1973]
Πηγή Επετηρίς διοικητική 1972-1973
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών