Συλλογές
Τίτλος Shipping portfolio: hedging expected risk in dry-bulk shipping with FFAs
Δημιουργός Παπαδόπουλος, Ελευθέριος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Καβουσανός, Εμμανουήλ
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 74 σ.
Γλώσσα en
Περίληψη The market of shipping services is renowned as one of the most violative and its comprised of many cyclical fluctuations. The dry-bulk market is no exception to this empirical conclusion. The magnitude and the frequency of these cycles could be attributed to the vessel size and the market conditionsthat vessels operate, according to Kavussanos and Alizadeh (2002) 1.
Λέξη κλειδί Market risks
Market of shipping
FFAs market
International Maritime Exchange(IMAREX)
Ημερομηνία έκδοσης 22-06-2015
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/