Συλλογές
Τίτλος A behavioural bank run model
Εναλλακτικός τίτλος Ένα συμπεριφορικό μοντέλο μαζικών αναλήψεων
Δημιουργός Antonopoulos, Dimitrios
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Informatics
Donatos, Georgios
Mageirou, Evangelos
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 51 p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6239
Περίληψη In our paper we investigate the determinants of banking crises. We review the relevant literature and we also construct and estimate a behavioural model that combines the two major views on banking crises. In our model, the market is populated by two groups of agents, the "fundamentalists" and the "nervous" agents. The former react to changes in economic fundamentals while the latter react to the actions of the rest of the agents. The interplay between these two groups creates interesting dynamics that could potentially explain bank runs.
Στη παρούσα εργασία, ερευνούμε τις αιτίες των μαζικών αναλήψεων και προτείνουμε και εκτιμούμε ένα συμπεριφορικό μοντέλο που συνδυάζει τις δύο σχολές σκέψης πάνω σε αυτό το θέμα. Στο μοντέλο μας η τραπεζική αγορά αποτελείται από δύο κατηγορίες παικτών, τους "ορθολογικούς" και τους "νευρικούς". Η συμπεριφορά των πρώτων εξαρτάται από τα θεμελιώδη της οικονομίας ενώ οι κινήσεις των "νευρικών" εξαρτώνται από τις κινήσεις των υπόλοιπων παικτών. Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δύο ομάδων δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα δυναμική η οποία θα μπορούσε να εξηγήσει τον "μηχανισμό" των μαζικών αναλήψεων.
Λέξη κλειδί Τραπεζική κρίση
Γενικευμένη μέθοδος των ροπών
Behavioral model
Agent based model
Τραπεζικός πανικός
Generalized method of moments
Bank runs
Banking crisis
Διαθέσιμο από 2018-06-12 06:01:51
Ημερομηνία έκδοσης 06/11/2018
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-06-12 06:01:51
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/