Συλλογές
Τίτλος Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης»
Δημιουργός Κουρλή, Αννέτα
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών , Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Πλιάκος, Αστέριος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 84 σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Στην εργασία αυτή μελετώνται δύο από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε): η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στα κράτη μέλη της,η οποία διευκολύνει την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών της Ε.Ε μέσα στα γεωγραφικά σύνορά της, προκειμένου να εργαστούν σε οποιαδήποτε χώρα βρίσκεται εντός αυτών και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, τα οποία έχουν θεσμοθετηθεί από τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών, παρέχοντας, έτσι, στους ευρωπαίους και μη πολίτες τους, θεμελιώδεις ασφαλιστικές παροχές, ακολουθώντας τις ευρωπαϊκές αξίες.
Λέξη κλειδί Ελεύθερη κυκλοφορία εργαζομένων
Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης
Πληροφοριακά συστήματα
Ημερομηνία έκδοσης 2017
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/