Συλλογές
Τίτλος Άριστη οικονομική πολιτική σε υποδείγματα εξωγενούς και ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης με φυσικούς πόρους
Δημιουργός Προδρομίδης, Νικόλαος Ε.
Συντελεστής Οικονομίδης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 43σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Τα τελευταία χρόνια τα περιβαλλοντικά ζητήματα και η σχέση τους με την οικονομική μεγέθυνση έχουν προσελκύσει την συνεχώς αυξανόμενη προσοχή των οικονομολόγων. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εξέταση της σχέσης οικονομικής μεγέθυνσης – περιβαλλοντικής πολιτικής και η εξέταση του κατά πόσο η άριστη οικονομική πολιτική, όπως αυτή προκύπτει από ένα πρόβλημα Ramsey, διαφοροποιείται από αυτή που επιλέγει ένας κοινωνικός σχεδιαστής στα πλαίσια τόσο ενός υποδείγματος εξωγενούς οικονομικής μεγέθυνσης όσο και ενός υποδείγματος ενδογενούς οικονομικής μεγέθυνσης. Τα παραπάνω ερωτήματα εξετάζονται τόσο στο πλαίσιο ενός ενδογενούς υποδείγματος ανάπτυξης όσο και στο πλαίσιο ενός εξωγενούς υποδείγματος ανάπτυξης όπου έχω δύο είδη εξωτερικότητας : εξωτερικότητα από την πλευρά του νοικοκυριού που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον ως δημόσιο αγαθό και εξωτερικότητα από την πλευρά της επιχείρησης που δεν αντιλαμβάνεται την καταστροφική συνέπεια της ρύπανσης στο περιβάλλον (η ρύπανση ορίζεται ως υποπροϊόν του παραγόμενου προϊόντος).
Λέξη κλειδί Οικονομική μεγέθυνση
Φυσικοί πόροι
Περιβαλλοντική πολιτική
Ημερομηνία 2008
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/