Συλλογές
Τίτλος Παραρτήματα της Σχολής
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 175.3 KB
σ. 36
Γλώσσα ελληνική
Κάλυψη 1972-1973
Ημερομηνία έκδοσης [1973]
Πηγή Επετηρίς διοικητική 1972-1973
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών