Συλλογές
Τίτλος Malware infiltration through packet bit-masking
Εναλλακτικός τίτλος Χρήση επαναληπτικών πακέτων δυφίων για αποφυγή μέτρων προστασίας κακόβουλου λογισμικού
Δημιουργός Petsanas, Panagiotis
Συντελεστής Ntouskas, Theodoros
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics
Stergiopoulos, George
Gritzalis, Dimitrios
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 49 p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5818
Περίληψη Σήμερα, ο κίνδυνος μίας κυβερνοεπίθεσης είναι πιο έντονος από ποτέ. Κυβερνο-εγκληματίες ανά τον κόσμο και εταιρείες που παράγουν τους μηχανισμούς προστασίας πληροφοριακών συστημάτων βρίσκονται σε ένα διαρκή αγώνα δρόμου. Καθώς οι επιθέσεις γίνονται πιο εξειδικευμένες, η κοινότητα της ασφάλειας πληροφοριών συνεχίζει να προσαρμόζεται και να αναπτύσσει αντίμετρα για τις καινούριες επιθέσεις. Οι μηχανισμοί προστασίας προσπαθούν είτε να σταματήσουν την διάδοση του ιομορφικού λογαριασμού όσο ακόμα μεταφέρεται στο δίκτυο, είτε όταν αυτό είναι αποθηκευμένο στο σύστημα αρχείων ενός υπολογιστή. Στα πλαίσια αυτής της διπλωματικής, προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε μία επίθεση που είναι ικανή να κινείται στο δίκτυο χωρίς να γίνεται αντιληπτή, ενώ παράλληλα δεν αναγνωρίζεται όταν βρίσκεται στο σύστημα αρχείων ενός παραβιασμένου συστήματος.
There is an ongoing race between the various cyber criminals from around the world and the organizations that develop the protection mechanisms. As the attacks become more sophisticated, the information security community tries to adapt and include detection mechanisms for new types of attacks and payloads. Usually, protection mechanisms, either try to block malware during transmission or during infection on target systems. In this thesis, we model and develop a new type of attack that is able to (i) move data over a network without being detected (ii) can act as a dropper of malware onto systems and (iii) is not recognized as a threat on a compromised computer’s file system from all current host-based IDPS solutions.
Λέξη κλειδί Μάσκα δυφίων
Αποφυγή IDS
Αποφυγή antivirus
Εισαγωγή shellcode
Bit-masking
IDS evasion
AV evasion
Shellcode injection
Διαθέσιμο από 2018-02-16 13:59:35
Ημερομηνία έκδοσης 31-12-2017
Ημερομηνία κατάθεσης 2018-02-16 13:59:35
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/