Συλλογές
Τίτλος Η Αστυνομία εν Ελλάδι και τα 50 έτη της Αστυνομίας Πόλεων
Εναλλακτικός τίτλος ένα σύγχρονον και αναντικατάστατον σώμα
Δημιουργός Μπαλτάς, Πολύβιος
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 4.433.8 KB
σ. 103-116
Γλώσσα el
Κάλυψη 1971-1972
Ημερομηνία έκδοσης [1972]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών