Συλλογές
Τίτλος Δημοσιονομική πολιτική στην Ευρωζώνη και πολιτικοοικονομικοί κύκλοι
Δημιουργός Φωτειρής, Άγγελος
Συντελεστής Κατσίμη, Μαργαρίτα
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 37σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Σε αυτή την εργασία κάνουμε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε τις αιτίες και τις συνθήκες που οδηγούν στην εκδήλωση του φαινομένου των πολιτικοοικονομικών κύκλων. Επιπλέον, εξετάζουμε αν και κατά πόσο το πρόγραμμα σταθερότητας έχει επηρεάσει το μέγεθος των κύκλων στις χώρες της Ευρωζώνης καθώς και τις αιτίες που οδήγησαν είτε σε αποτυχία είτε σε επιτυχία του προγράμματος αυτού σε αυτό τον τομέα δημοσιονομικής προσαρμογής.
Λέξη κλειδί Πρόγραμμα σταθερότητας
Δημοσιονομική πολιτική
Ευρωζώνη
Πολιτικοοικονομικοί κύκλοι
Ημερομηνία 30-06-2010
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/