Συλλογές
Τίτλος Oικονομική μεγέθυνση και πολιτικο-οικονομικοί κύκλοι
Δημιουργός Τσιμπινός, Δημήτρης
Συντελεστής Οικονομίδης, Γεώργιος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 47σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Αντικείμενο της εργασίας είναι η παρουσίαση των θεωρητικών υποδειγμάτων που αποδίδουν τους οικονομικούς κύκλους στη συμπεριφορά των πολιτικών φορέων και στη συνέχεια η διερεύνηση της ύπαρξης πολιτικών επιδράσεων στην οικονομική πορεία της Ελλάδας. Ελλείψει διαθέσιμης πληροφόρησης σε ό,τι αφορά τα εργαλεία πολιτικής, η εμπειρική μελέτη στηρίζεται στις μεταβλητές της ανεργίας, του πληθωρισμού, του ρυθμού ανάπτυξης και του ελλείμματος του προϋπολογισμού ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών εξετάζεται μετά την πτώση της δικτατορίας και για την περίοδο κατά την οποία το καθένα από αυτά παρουσιάζει στασιμότητα.
Λέξη κλειδί Οικονομικός κύκλος
Εκλογικοί κύκλοι
Ελλάδα
Ημερομηνία 2008
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/