Συλλογές
Τίτλος A route recommendation system based on temporal charecteristics
Εναλλακτικός τίτλος Ανάπτυξη συστήματος προτάσεων διαδρομών βασισμένο σε δεδομένα χρονολογικών σειρών
Δημιουργός Lakkas, Ioannis
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Informatics
Βασσάλος, Βασίλειος
Τίτσιας, Μιχαήλ
Ανδρουτσόπουλος, Ίων
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 45p.
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5322
Περίληψη Υλοποίηση ενός Συστήματος Προτάσεων που δίνει την δυνατότητα σε χρήστες της Beat να λαμβάνουν συστάσεις για τον προορισμό της επόμενης διαδρομής τους. Η εργασία χρησιμοποιεί τεχνικές Μηχανικής Μάθησης όπως το Hidden Markov Model και το Gaussian Mixture Model ώστε να μάθει και να δώσει προτάσεις στον χρήστη. Ο κώδικας της εργασίας δεν βασίστηκε σε κώδικα της Beat αλλά η εργασία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Beat και βασίστηκε σε δεδομένα της εταιρείας.
A novel implementation of a Recommendation System that enables taxi users to get suggestions for the destination of their next ride. The system is using Machine Learning techniques as Hidden Markov Model and Gaussian Mixture Model to learn and suggest destinations to the user. This thesis code was not based on Beat’s code nevertheless this paper was created in close cooperation with Beat and was based on the company’s data.
Λέξη κλειδί Κρυφό Μαρκοβιανό Μοντέλο
Συστήματα προτάσεων
Συστήμα προτάσεων διαδρομών
Hidden Markov Model
Taxibeat
HMM
Beat
Route recommendation system
Διαθέσιμο από 2017-12-03 12:54:09
Ημερομηνία έκδοσης 2017
Ημερομηνία κατάθεσης 2017-12-03 12:54:09
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/