Συλλογές
Τίτλος Forecasting and combination of forecasts for developed economies
Εναλλακτικός τίτλος Προβλέψεις και συνδυασμοί προβλέψεων για αναπτυγμένες οικονομίες
Δημιουργός Vlachos, Taxiarchis
Συντελεστής Vrontos, Ioannis
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics
Τύπος Text
Γλώσσα en
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5321
Περίληψη In this thesis we are going to present some general theory about the GDP and its significance in every economy. We will continue by presenting the theory about forecasting and then about combination of forecasts. We are going to use combination of forecasts methods in order to forecast the output growth in seven countries for quarterly data. Our analysis reveals that there is instability on the individual predictors, but the forecast combinations have better performance on the autoregressive forecasts.
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία θα παρουσιάσουμε μία γενική θεωρία για το ΑΕΠ και τον μεγάλο ρόλο που παίζει σε κάθε οικονομία. Θα συνεχίσουμε παρουσιάζοντας την θεωρία προβλέψεων και την θεωρία των συνδυασμών προβλέψεων. Θα χρησιμοποιήσουμε μεθόδους συνδυασμών προβλέψεων, έτσι ώστε να προβλέψουμε την αύξηση παραγωγής για τριμηνιαία δεδομένα. Η μελέτη μας δείχνει πως οι συνδυασμοί προβλέψεων έχουν καλύτερη απόδοση στις αυτοπαλίνδρομες προβλέψεις.
Λέξη κλειδί Συνδυασμοί
Οικονομία
Προβλέψεις
Economy
Combinations
Forecasts
Διαθέσιμο από 2017-12-07 18:09:20
Ημερομηνία έκδοσης 12/05/2017
Ημερομηνία κατάθεσης 2017-12-07 18:09:20
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/