Συλλογές
Τίτλος Analysis of cash flow statements
Δημιουργός Παναγιωτόπουλος, Βασίλειος
Συντελεστής Μπάλλας, Απόστολος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 75 σ.
Γλώσσα el
Αναγνωριστικό http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5260
Περίληψη Η εισαγωγή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων που επέβαλε την υποχρεωτική δημοσίευση των λογιστικών μεγεθών των εταιρειών είχε σκοπό να αυξήσει την αξιοπιστία και να ενισχύσει τη ροή πληροφόρησης για το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Έτσι, η ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων έφυγε από τα παραδοσιακά μεγέθη όπως κέρδη και πωλήσεις και στράφηκε σε άλλους λογαριασμούς που κρίνεται ότι περιέχουν ακόμα πιο σημαντική πληροφόρηση. Η κατάσταση ταμειακών ροών περιέχει μια σειρά τέτοιων λογαριασμών και η σημασία της βαίνει αυξανόμενη. Στη μελέτη που ακολουθεί επιχειρείται να αναδειχθεί η σημασία του συγκεκριμένου λογιστικού προτύπου και να αξιολογηθεί η χρησιμότητά του σε σχέση με την λειτουργική κερδοφορία των εταιρειών που μελετώνται.
Λέξη κλειδί Ανάλυση καταστάσεων
Λογιστικά πρότυπα
Ταμειακές ροές
Διαθέσιμο από 2017-02-08 13:55:09
Ημερομηνία έκδοσης 10/31/2016
Ημερομηνία κατάθεσης 2017-02-08 13:55:09
Δικαιώματα χρήσης Free access
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/