Συλλογές
Τίτλος Cloud computing και ηλεκτρονική υγεία με έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των κινητών εφαρμογών
Δημιουργός Γούσιος, Στέργιος
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Καστανιά, Αναστασία
Γκρίτζαλης, Δημήτριος
Μαλεύρης, Νικόλαος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 135σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το Υπολογιστικό Νέφος (Cloud Computing) και ειδικότερα την εφαρμογή του στον τομέα των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας (e-Health), δίνοντας έμφαση στα ζητήματα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς επίσης και των Κινητών Υπηρεσιών και των πλεονεκτημάτων τους.
This thesis provides an overview of Cloud Computing (and its applications on e-Health (or Health Information Technologies) systems, as well as Mobile Cloud Computing systems and the quality issues of Cloud Computing.
Λέξη κλειδί E-health
Health services
Υπολογιστικό νέφος
Δημόσια υγεία
Υπηρεσίες υγείας
Ηλεκτρονική υγεία
Cloud computing
Public health
Ημερομηνία έκδοσης 31-01-2014
Άδεια χρήσης https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/