Συλλογές
Τίτλος Aircrack-ng Software Suite
Δημιουργός Μακρυγεώργου, Αργύρης
Συντελεστής Μαριάς, Ιωάννης
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 78σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα
Το Aircrack-ng αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο επίθεσης έναντι του WEP και το WPA-PSK για δίκτυα 802.11. Στόχος της διπλωματικής είναι να καταγραφούν οι αδυναμίες του WEP ΚΑΙ WPA και ο τρόπος αξιοποίησής του από το aircrack-ng και να σχεδιαστεί ένα σενάριο επίθεσης και επίδειξης της με χρήση Linux πλατφόρμας.
Λέξη κλειδί Πληροφοριακά συστήματα
Μεθοδολογία
Διαδίκτυο Εφαρμογές Ασφάλεια
Νέες τεχνολογίες
Ασύρματη τηλεπικοινωνία
Ημερομηνία έκδοσης 08-2012