Συλλογές
Τίτλος Θέματα αγροτικής ανάπτυξης στα Βορειοανατολικά 2000-2005. Χρήσεις του GIS. Εκτίμηση αγοραίας αξίας ακινήτου στο Δ. Χαλανδρίου
Δημιουργός Τζάνος, Μάριος Δ.
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Καφέζα, Ελεάνα
Πανάς, Επαμεινώνδας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 57σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στις Στατιστικές Μεθόδους στην Κτηματαγορά (part-time)
Λέξη κλειδί Εκτίμηση ακινήτων
Στατιστική μέθοδος
Αγορά ακινήτων
Αγροτική ανάπτυξη
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2015