Συλλογές
Τίτλος Time series and forecasting
Εναλλακτικός τίτλος Ανάλυση χρονοσειρών και πρόβλεψη τιμών
Δημιουργός Kazatzi, Angeliki V.
Συντελεστής Athens University of Economics and Business, Department of Statistics
Dellaportas, Petros
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 74p.
Γλώσσα en
Περίληψη Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Statistics
Λέξη κλειδί Time series
Forecasting techniques
Data analysis
Statistical data
Ημερομηνία έκδοσης 02-2015