Συλλογές
Τίτλος Κρίση χρέους & χρηματοοικονομική κρίση: η περίπτωση του κινδύνου χώρας (Sovereignrisk)
Δημιουργός Βαλεντη, Άννα
Συντελεστής Γάτσιος, Κωνσταντίνος
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος
Παγκράτης, Σπυρίδων
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 173σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ στα Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά
Λέξη κλειδί Πιστωτικό κόστος
Κατανάλωση
Μακροοικονομία
Πληθωρισμός
Χρεοκοπία
Πληροφόρηση
Τράπεζα
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Πιστωτικός κίνδυνος
Οικονομική κρίση
Χρέος
Ημερομηνία έκδοσης 01-2014