Συλλογές
Τίτλος Οικονομική μοντελοποίηση και μηχανισμοί κινήτρων για την αποδοτική παροχή πόρων σε συστήματα ομότιμων οντοτήτων
Δημιουργός Αντωνιάδης, Παναγιώτης
Συντελεστής Κουρκουμπέτης, Κώστας
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 184σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Οι προσωπικοί υπολογιστές και οι κινητές συσκευές έχουν σήμερα σημαντικές δυνατότητες, συνδέονται μεταξύ τους μέσω δικτύων υψηλών ταχυτήτων ή και άμεσα (σχηματίζοντας δυναμικά δίκτυα) και έτσι παρέχουν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εξελιγμένων κατανεμημένων εφαρμογών, τις λεγόμενες εφαρμογές ομότιμων οντοτήτων ή ιδιότιμες εφαρμογές (peer-to-peer —p2p— applications), με σκοπό την εκμετάλλευση της τεράστιας ποσότητας αχρησιμοποίητων πόρων στα άκρα του δικτύου. Ο διαμοιρασμός αρχείων, η εφαρμογή που συνετέλεσε καθοριστικά για την έξαρση του ενδιαφέροντος για τςι ιδιότιμες εφαρμογές, είναι ακόμα η πιο δημοφιλής και η μόνη που χρησιμποιείται σε ευρεία κλίμακα. Ωστόσο πολλές άλλες προτίνονται και βρίσκονται υπό σχεδιασμό με σκοπό την εκμετάλλευση πόρων διαφορετικών τύπων όπως η υπολογιστική ισχύς, η μνήμη, το εύρος ζώνης, και άλλους. Μια θεμελιώδης διαφορά των ιδιότιμων εφαρμογών σε σύγκριση με τα παραδοσιακά κατανεμημένα συστήματα είναι το γεγονός ότι οι διάφορες αποφάσεις των μεμονομένων ομότιμων οντοτήτων του συστήματος βασίζονται στο προσωπικό τους όφελος και το γεγονός αυτό οδηγεί εν γένει σε μη αποδοτική λειτουργία του συστήματος. Συγκεκριμένα η ορθολογική συμπεριφορά ενός ομότιμου χρήστη θα ήταν να συμμετάσχει στο συστημα χωρίς να συνεισφέρει τους δικούς του πόρους ακολουθώντας τη λεγόμενη στρατηγική της "ανέξοδης συμμετοχής" (free riding), η οποία θα μπορούσε να έχει καταστροφικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την αποδοτικότητα του συστήματος.
Λέξη κλειδί Πληροφορική
Δίκτυο πληροφορικής
Εφαρμογές
Διαδίκτυο
Computer science
Applied Informatics
Information networks
Ημερομηνία έκδοσης 2006