Συλλογές
Τίτλος Bayesian MCMC in operational risk modelling
Δημιουργός Dalmara, Aikaterini
Συντελεστής Τσιώνας, Ευθύμιος Γ.
Εκδότης Athens University of Economics and Business
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 109p.
Γλώσσα en
Περίληψη Thesis - Athens University of Economics and Business. Postgraduate, Department of Economics
Λέξη κλειδί Economics
Algorithms
Operational risk
Bayesian analysis
Ημερομηνία έκδοσης 01-2015