Συλλογές
Τίτλος Καλώς ήλθατε: γενικό ενημερωτικό έντυπο
Συντελεστής Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 28σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Πρύτανης - καθηγητής Ανδρέας Α. Κιντής. Αντιπρυτάνεις - καθηγητές: Παναγιώτης Μηλιώτης, Ιωάννης Λεβεντάκης.
Περιεχόμενα Η ταυτότητα του Πανεπιστημίου - Διοίκηση, τμήματα, προσωπικό - Μεταπτυχιακά προγράμματα
Λέξη κλειδί Εκπαίδευση
Διοικητική οργάνωση
Πληροφοριακό υλικό
Εκπαιδευτικό ίδρυμα
Ημερομηνία έκδοσης 1995