Συλλογές
Τίτλος Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας : εκμάθηση βέλτιστων στρατηγικών στα πλαίσια ενός στοχαστικού παιγνίου
Δημιουργός Χρυσανθόπουλος, Νικόλαος Ι.
Συντελεστής Αρβανίτης, Στυλιανός
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 120σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Λέξη κλειδί Λήψη απόφασης
Αγορά
Παίγνια
Ηλεκτρική ενέργεια
Προσφορά και ζήτηση
Ημερομηνία έκδοσης 09-2014