Συλλογές
Τίτλος Abnormal stock returns prior to divided announcements in the London Stock Exchange and the Athens Stock Exchange
Δημιουργός Τσούκα, Ελένη
Συντελεστής Καβουσανός, Εμμανουήλ
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 72σ.
Γλώσσα en
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Devidences
Financial market
Stocks
United Kingdom
Ημερομηνία έκδοσης 09-2006