Συλλογές
Τίτλος Ο Πρύτανις και η Σύγκλητος της Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών τη διοικούση επιτροπή του Πανεπιστημίου Πατρών χαίρειν
Εναλλακτικός τίτλος Ψήφισμα ο επέδωκε εξουσιοδοτηθεις προς τούτο υπό της Σχολής ο Πρύτανις αυτής κ. Πέτρος Στεριώτης κατά τα εγκαίνια επί τη ιδρύσει του Πανεπιστημίου Πατρών
Δημιουργός Στεριώτης, Πέτρος Ι.
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή σ. 115
166.3 KB
Γλώσσα el
Κάλυψη 1966-1967
Ημερομηνία έκδοσης [1967]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών