Συλλογές
Τίτλος Αδαμάντιου Κοραή: τα μετά θάνατον ευρεθέντα συγγραμμάτια: τόμος πρώτος
Δημιουργός Μαμούκας, Ανδρέας, Κοραής, Αδαμάντιος
Εκδότης Αδελφοί Περρή
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 743σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιέχων ύλην γαλλογραικικού λεξικού και τας εν τω λεξικω της γαλλικής ακαδημίας ιδιογράφους του Κοραή σημειώσεις.
Ημερομηνία έκδοσης 1881