Συλλογές
Τίτλος Από την εορτήν της ορκωμοσίας των νέων Σπουδαστών
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 326.1 KB
σ. 65
Γλώσσα ελληνική
Κάλυψη 1966-1967
Ημερομηνία έκδοσης [1967]
Πηγή Επετηρίς διοικητική 1966-1967
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών