Συλλογές
Τίτλος Κτιριακαί εγκαταστάσεις της Σχολής
Εκδότης Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 277.8 KB
σ. 61
Γλώσσα ελληνική
Κάλυψη 1966-1967
Ημερομηνία έκδοσης [1967]
Πηγή Επετηρίς διοικητική 1966-1967
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών