Συλλογές
Τίτλος Θεωρία και πρακτική των αριθμοδεικτών: δοκίμιον συστηματικής εισαγωγής με εφαρμογάς εις την σφαίραν της οικονομίας
Εναλλακτικός τίτλος Theory and practice of index numbers
Δημιουργός Γεωργακόπουλος, Φρίξος Γ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 76σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Σύγχρονοι Μέθοδοι Επιστημονικής Ερεύνης (Σειρά)
Ημερομηνία έκδοσης 19--