Συλλογές
Τίτλος Φαρμακοχημική έρευνα της ρίζης του μανδραγόρα
Δημιουργός Κατώγας, Κλήμης
Εκδότης Σπυρόπουλος, Σωτ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 36σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διατριβή επί διδακτορία
Ημερομηνία έκδοσης 1948