Συλλογές
Τίτλος Εγχειρίδιον φυτολογίας, προς χρήσιν των γυμνασίων, ω προσετέθησαν και στοιχεία ορυκτολογίας και γεωλογίας
Δημιουργός Μηλιαράκης, Σπυρίδων
Εκδότης Κασδόνης, Γεώργιος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 219σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Μετά 200 εικόνων εν των κειμένω τετυπωμένων
Ημερομηνία έκδοσης 1892