Συλλογές
Τίτλος Στατιστική ανάλυση χρονολογικών σειρών και χρήση του υποδείγματος των box-jenkins για την εκτίμηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Ελλάδας
Δημιουργός Σφήκας, Ιωάννης Σ.
Συντελεστής Πανάς, Ε.
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 103σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Περιλαμβάνει περίληψη στα αγγλικά
Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ με κατεύθυνση «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων»
Λέξη κλειδί Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Στατιστική
Στατιστική έρευνα
Ελλάδα
Ημερομηνία έκδοσης 01-2012