Συλλογές
Τίτλος Crise monetaire et crise economique a Byzance du XIIIe au XVe sciecle
Δημιουργός Zakythinos, D. A.
Εκδότης L' Hellenism contemporain
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 160p.
Γλώσσα fr
Ημερομηνία έκδοσης 1948