Συλλογές
Τίτλος Λογιστικόν σύστημα της Τραπέζης της Ελλάδος
Δημιουργός Μουσούρος, Στέλλιος
Εκδότης Γκοβόστης
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 370σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1940