Συλλογές
Τίτλος Λογιστική και διπλογραφία άνευ διδασκάλου
Δημιουργός Baure, Gabriel
Συντελεστής Χριστοβασίλης, Χ.
Εκδότης Φεξής, Γεώργιος Δ.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 421σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1901