Συλλογές
Τίτλος Λογιστική θεωρητική και εφηρμοσμένη: τόμος δεύτερος: Λογιστική εταιρικών επιχειρήσεων και άλλων γενικών θεμάτων
Δημιουργός Σαχίνης, Ιωάννης Γ.
Εκδότης Βάρτσος, Ι.
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 268σ.
Γλώσσα el
Ημερομηνία έκδοσης 1931