Συλλογές
Τίτλος From an excursion of the students accompanied by professors to the Northern border of the country where they offered gifts to the frontier-guards
Εναλλακτικός τίτλος Photo prise au cours d une excursion des etudiants accompagnes de professeurs aux frontieres septentrionales oe ils ont offert des presents aux garde-frontieres
Εκδότης The Athens Graduate School of Economics and Business
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 420.9 KB
p. [104]
Γλώσσα en
Κάλυψη 1964-1965
Ημερομηνία έκδοσης [1965]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών