Συλλογές
Τίτλος Μαθήματα τραπεζιτικής: μέρος δεύτερον: Η λογιστική των τραπεζών
Συντελεστής Λοϊσιος, Γεώργ.
Εκδότης Κάδμος
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 259σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Γενικαί θεωρητικαί γνώσεις και διεξαγωγή σχετικής λογιστικής μονογραφίας
Ημερομηνία έκδοσης 1932