Συλλογές
Τίτλος The Rector, Professor Stratis Andreadis addressing the Seminar organized for the principals and instructors of Greece's Commercial Secondary Schools
Εναλλακτικός τίτλος Le Recteur de l'école Professeur Stratis Andrèadis s adressant aux nouveaux étudiants au cour de la presentation du serment academique
Εκδότης The Athens Graduate School of Economics and Business
Τύπος Image
Φυσική περιγραφή 422.3 KB
p. [100]
Γλώσσα en
Κάλυψη 1964-1965
Ημερομηνία έκδοσης [1965]
Δικαιώματα χρήσης ανοικτή πρόσβαση
Κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών