Συλλογές
Τίτλος Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων ΔΕΚΟ
Δημιουργός Ψυχογυιός, Κωνσταντίνος
Συντελεστής Βενιέρης, Γεώργιος
Εκδότης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τύπος Text
Φυσική περιγραφή 112σ.
Γλώσσα el
Περίληψη Διπλωματική εργασία - Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. ΜΠΣ, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Λέξη κλειδί Οικονομικά της επιχείρησης
Χρηματοοικονομική κατάσταση
Ελεγχος ρευστότητας
Αποδοτικότητα
Δημόσια επιχείρηση
Ημερομηνία έκδοσης 07-2011